Dalta inte med extremister

Historiens facit är både tydligt och brutalt. När det anständiga samhället ger vika för extremism går det käpprätt åt skogen.

Under 1900-talet föll ohyggligt många människor offer för fascism, nazism, kommunism och andra våldsideologier. Under det tidiga 2000-talet har den islamistiska extremismen fått genomslag. IS och liknande grupper har förorsakat ett massivt mänskligt lidande.

Med ett sådant facit är det uppenbart: En av det demokratiska samhällets allra viktigaste uppgifter är att försvara sig mot extremismens olika uttryck. Demokratin ska vara öppen och tolerant. Men inte till varje pris. Demokratin ska också sätta skarpa gränser.

I det svenska samhället har de extremistiska rörelserna rätt att, inom lagens råmärken, demonstrera och uttrycka sina åsikter. Men så mycket mer än så har de inte rätt till. De kan inte göra anspråk på att få ta plats i andra delar av samhällslivet.

En samhällsinstitution som Göteborgs Stad, exempelvis, har ingen som helst skyldighet att fungera som arena för extremistiska rörelser. Tvärtom. En sådan institution är i stället skyldig att, inom ramen för ett gediget värdegrundsarbete, hålla extremismen på armlängds avstånd.

För mig är det en självklarhet att vi inom staden måste agera hårt och kompromisslöst mot alla former av våldsbejakande extremism. Det spelar ingen roll om den kommer från vänster eller höger eller om den har religiösa förtecken. Extremisterna måste motarbetas.

I det offentliga Sverige har det under kanske ett decennium funnits en tvekan i hanteringen av vissa extremistiska rörelser. Särskilt svårt har det varit att förhålla sig till de aktivister som använder en påstådd kamp för mänskliga rättigheter till att dölja sin extremistiska agenda. En kombination av naivitet och rädsla för kritik har gjort att man tvekat att sätta stopp för extremisterna.

Även om medvetenheten och integriteten stärkts på sistone begås det alltjämt misstag. Så även i Göteborg. Arrangemanget Burka Songs 2.0, som redan gått en runda och som planerats igen för 14 mars, är ett allvarligt felsteg. Särskilt illa är det att extrema röster ensidigt leder det samtal som ingår i konceptet.

I veckan beslutades att nästa Burka Songs 2.0 ställs in. Det var den enda rimliga slutsatsen. Stadsledningskontorets MR-avdelning, som ligger bakom arrangemanget, har brustit fatalt i sitt värdegrundsarbete. Det är helt oacceptabelt. Från S-håll kommer vi kräva en ordentlig redogörelse för hur detta kunde ske och vad som ska göras för att undvika att det sker igen.

Ironiskt nog blir detta en fråga i ett läge där Göteborgs Stad bygger upp ett allt starkare arbete mot våldsbejakande extremism. Det finns både bredd och tyngd i det som görs. I december fattades dessutom beslut om att kraftigt utöka resurserna. Nyligen producerades en lägesbild över radikalisering och våldsbejakande extremism i stan. Detta inte minst för att kunna bli mer effektiv i motåtgärderna.

Att dalta med extremister är bland det farligaste man kan göra. De historiska erfarenheterna skrämmer. Därför måste det demokratiska samhället – genom Göteborgs Stad och många andra aktörer – ha kraften att stå emot. Demokratin måste fullt ut kunna försvara sig mot anti-demokratin.

På Göteborgs Stads värdegrund finns det ingen plats för extremister. Tvärtom finns det ett blankt nej till extremism. Svårare än så är det faktiskt inte.

2 reaktioner på ”Dalta inte med extremister

Kommentarer inaktiverade.