Dubbla klartecken för infra-lyft!

Idag kom lördagsgodiset redan vid kl 11. På plats i Göteborg presenterade då Skog, miljöminister, och Eneroth, infrastrukturminister, två viktiga delar i den nya nationella transportplanen för 2018–2029.

Utifrån det förslag till plan som Trafikverket lanserade i höstas fanns två allvarliga problem att lösa. Det behövde tillföras gedigen statlig medfinansiering för en farledsfördjupning i Göteborgs Hamn och för att byggstarta en modern dubbelspårig järnväg Göteborg-Landvetter-Borås.

Och detta var precis vad ministrarna levererade! Från noll i Trafikverkets förslag har de nu gått till 1,25 miljarder kr för farledsfördjupningen och nära 3,8 miljarder kr för byggstart Göteborg-Landvetter-Borås.

Med tanke på hur mörkt det länge såg ut i båda frågorna är det strålande nyheter. Dagens besked innebär att båda investeringarna kan göras i rimlig tid. Utan statliga medel hade det inte varit möjligt.

Jag har slitit hårt på båda fronter. Vi har format koalitioner – en lite mindre för farleden och en lite större för järnvägen – för att effektivt kunna kanalisera påverkansarbetet. Argumenten har varit urstarka. Engagemanget har varit stort. Att då till sist nå fram till dubbla gröna ljus är en stor lättnad.

1,25 miljarder kan trots allt tyckas vara en lite klen siffra för farledsfördjupningen. Nu vidtar förhandlingar som kan förbättra läget. Samtidigt ska man vara medveten om att gällande statsstödsregler sätter vissa gränser för hur långt regeringen kan sträcka sig utan att landa i en gråzon.

Och det samlade externa tillskottet stoppar av allt att döma inte där. Det går att addera EU-stöd och möjligen även privata medel. Därmed skapas en situation där det är fullt realistiskt för Göteborgs Hamn att ta återstoden av investeringskostnaden.

För min del råder ingen tvekan. Farledsfördjupningen ska genomföras. Den krävs för att hamnen även framöver ska kunna ta emot de största fartygen på de interkontinentala direktlinjerna. Detta är en trafik som ger starka mervärden – i form av kortare transporttider, lägre fraktpriser och mindre miljöpåverkan – och som göteborgska och svenska företag och konsumenter skulle förlora massor på att gå miste om.

För Göteborg-Landvetter-Borås räcker de 3,8 miljarderna med stor sannolikhet till att producera åtminstone en delsträcka. Även i det fallet ska förhandlingar avgöra helhetslösningen. Vad som ska vara den första delsträckan är inte preciserat. Men att steg 1 ska inkludera länken till Landvetter måste ses som en självklarhet.

Med ett modernt dubbelspår längs hela sträckan kan restiden kortas från museala 60 min till attraktiva 35 min. Då blir tåget en vass konkurrent till bil och buss i ett av landets mest intensiva pendlingsstråk. Detta, en välsignelse för miljön, skulle driva massor av konkurrenskraft, tillväxt och jobb.

Till saken hör att byggstarten på denna sträcka blir ännu ett värdefullt vitamintillskott för Västlänken. Kombinationen av Västlänken och denna investering innebär att det går att åka direkt bl a från Haga och Korsvägen till Landvetter. Det skapar rejäla tidsvinster och riktigt stora samhällsnyttor.

Det återstår mycket att göra på båda fronterna. Det rör sig om komplexa plan- och byggprocesser. Men att ha fått grönt ljus för två så avgörande investeringar är en oerhört viktig framgång. Nu är det bara att blicka framåt. Nu kör vi!

En reaktion på ”Dubbla klartecken för infra-lyft!

Kommentarer inaktiverade.