‘Perfect match’ ger stark integration

AB Framtiden – den allmännyttiga bostadskoncernen i Göteborg – har på sistone fått en hel del positiv uppmärksamhet för sitt arbete med att integrera nyanlända på arbetsmarknaden.

Det lokala jobbspåret ”Välkommen till Framtiden – Vägen till viktiga riktiga jobb”, som nu varit igång i ett drygt år, har blivit en modell som många studerar och hämtar inspiration från.

Både ansvarig minister, Ylva Johansson, och Delegationen för unga och nyanlända till arbete, som ska främja samverkan mellan stat och kommun i dessa frågor, har under de senaste veckorna lyft fram AB Framtidens satsning som ett positivt exempel.

Upplägget för detta jobbspår, med fokus på fastighets- och underhållsarbete, är att 300 nyanlända göteborgare ska ges möjlighet att varva praktik med studier i svenska, service/bemötande och samhällsorientering. Syftet är att bana väg för anställningar inom koncernen, hos någon underleverantör eller på andra delar av arbetsmarknaden.

Allt hålls ihop i ett tätt samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Göteborgs Stad (arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen), Folkuniversitetet och AB Framtiden.

Det är tydligt att maskineriet har kommit igång. Statistiken över deltagare som får riktiga anställningar tickar på snabbt. Efter träningsperioden går faktiskt de flesta av deltagarna in i någon form av anställning. För att de då ska fortsätta bygga kompetens får de svenska- och yrkesutbildning även vid sidan av det nya jobbet.

Det verkar finnas en bred samsyn om att det mesta så långt gått mycket bra. Deltagarna är i huvudsak nöjda. På arbetsgivar- och handledarsidan är känslorna positiva. Samverkan mellan de involverade parterna fungerar fint.

Det är naturligtvis inte så att allt är en ”walk in the park”. Denna typ av integration har alltid sina utmaningar. Men givet förutsättningarna är det verkligen inte illa att så framgångsrikt kunna matcha in deltagarna i riktiga jobb.

Jag måste säga att jag gillar det jag ser. Det här är mycket glädjande. Men jag måste också säga att jag inte är särskilt förvånad.

Dels finns det en ”perfect match” att ta tillvara. Å ena sidan har vi arbetsgivare som är i stort behov av arbetskraft. Fastighetsbranschen har det minst lika svårt med kompetensförsörjningen som många andra branscher. Å andra sidan har vi massor av duktigt folk som bara behöver ta sig över den första språkbarriären för att kunna göra ett utmärkt jobb. Här finns en ekvation där alla vinner.

Dels hade jag förmånen att för ett drygt år sedan träffa gruppen med handledare precis innan allt satte igång. Det var ett klockrent gäng med gedigna kunskaper och – inte minst – rätt inställning. Jag är inte det minsta överraskad av att de nu verkligen levererarar.

Och det ska de ha cred för. Just de goda handledarna är för närvarande extremt viktiga inte bara inom AB Framtiden, utan på hela den svenska arbetsmarknaden.

Särskilt under den första perioden på en arbetsplats kan en skicklig handledare göra all skillnad i världen. Med aktiv och välavvägd coachning är det mycket lättare att hitta rätt och att successivt jobba sig fram till den där fasta anställningen.

Att det gått bra inom ”Vägen till viktiga riktiga jobb” är ingen slump. Men det är heller ingen ”rocket science”. Konceptet kan kopieras. Det finns – i själva verket – massor av ”perfect matches” att utnyttja på stora delar av arbetsmarknaden. Nyckeln är de riktigt aktiva arbetsmarknadsinsatserna. Man måste investera ordentligt i processen. Men när man väl gör det blir utdelningen god.

Både nationellt och lokalt har vi tydligt visat att det visst går att driva integration. På senare år har arbetslösheten minskat markant även i utsatta grupper. Det är bra och viktigt för hela samhället. Det ger gott hopp för framtiden.